2019  "Art Japan Züri"                                                 *Galerie Am Lindenhof

 

2019  "Art International Zurich"                                                    *Art-Zurich

 

2020  "Asia Contemporary Art Buyer"      *Asia Comtenmporary Art Buyer

 

2020   "Affordable Art Fair Milan                     *Milan Afforadable Art Fair

 

2020  "Art International Zurich"                                                   *Art-Zurich